Om / kontakt

Nes kameraklubb ble stiftet  15. mars 1962 og har som formål å arbeide for økt interesse for foto, film og video. Klubben har ca. 30 aktive medlemmer.

Klubben har månedlige medlemsmøter med ulike aktiviteter. Det arrangeres i løpet av året fire konkurranser der det konkurreres om å bli årets fotograf.

Kontakt

E-post: info@neskk.no

Styre Nes Kameraklubb 2018

Styret består av:

  • Trond Åsheim, leder
  • Line Delbekk, kasserer
  • Anita Paulsen, sekretær
  • Jørgen Kjørstadmoen, styremedlem

Vedtekter

§1. Klubbens navn er Nes Kameraklubb.

§2. Klubben har som formål å arbeide for økt interesse for foto, film og video.

§3. Alle kan bli medlem i klubben. Medlemskapet opphører når kontingenten ikke er betalt. Styret kan beslutte å ekskludere et medlem som det finner skader klubbens anseelse eller virke.

§4. Klubbens kontingent bestemmes på hvert årsmøte, og gjelder for et kalenderår. Kontingenten betales ved innmelding, eller senest L februar. I siste halvdel av kalenderåret betaler nye medlemmer halv kontingent.

§5. Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet. Hvert medlem har en stemme. Vedtak avgjøres ved simpelt flertall. Ordinært årsmøte skal avholdes hvert år i løpet av januar måned, og innkalles med minst 14 dagers varsel. Årsmelding, regnskap og evt. innkomne forslag skal sendes til medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

§6. Årsmøtet skal godkjenne innkalling, behandle årsmelding, regnskap, evt. budsjett, innkomne forslag og foreta valg på styre, revisor og evt. gruppeledere.

§7. Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte hvis de selv finner det nødvendig, eller hvis minst 1/3 av medlemmene finner det nødvendig. Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel.

§8.  Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og et styremedlem. Dessuten velges en varamann. Valgene foregår særskilt.

  • Leder velges for ett år
  • Nestleder velges for to år (på valg januar 2020)
  • Sekretær velges for to år (på valg januar 2019)
  • Kasserer velges for to år (på valg januar 2020)
  • Styremedlem velges for to år (på valg januar 2019)
  • Vara styremedlem velges for to år (på valg fra januar 2019)

§9. Styret skal legge opp møteplan for klubben hvert halvår. Styret bør regelmessig arrangere konkurranser og kurs for klubbens medlemmer og andre. Styret bør orientere seg og søke evt. mulige støtte. Styret er ansvarlig for ajourhold av medlemslister. Styret bør sørge for å holde klubben kjent i lokalmiljøet ved hjelp av lokalpresse, utstillinger og evt. andre tiltak.

§10. Forandring av disse lover kan bare foretas på årsmøte med 2/3 flertall av de fremmøtte.

§11. Oppløsning av klubben kan bare vedtas på ordinært årsmøte, innkalt i henhold til § 5. Oppløsning må skje med minst 3/4 flertall. Klubbens aktiva disponeres etter 2/3 flertall på årsmøtet.

Disse vedtektene ble vedtatt på konstituerende møte 15. mars 1962, og justert og forandret på årsmøtet 22. januar 1974. Vedtektene er endret på årsmøtet 16. desember 2002. Vedtektene er siste gang endret på årsmøtet 27. januar 2014.

2 tanker om “Om / kontakt

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s